Omdisponerer 1,45 milliarder kroner til jernbanen

Regjeringen omdisponerer 1,45 millioner kroner til drift, vedlikehold og fornyelse av jernbanen i revidert nasjonalbudsjett. 

bygg.no