Utbedrer skadene etter togavsporingen

Det er store skader på infrastrukturen etter at et godstog sporet av på Arna stasjon fredag 22. mars. Bane NOR er i full gang med å bygge opp igjen den ødelagte infrastrukturen. 

Bane NOR