Tunge aktører i Norge og Sverige krever kraftig opprusting av Ofotbanen

Strekningen har vært mer eller mindre stengt siden 17. desember i fjor. Det har påført mange selskaper store tap. 

NJF-magasinet