Slik vil monstertrappa ruve i bydelen

Slik kan den planlagte og omstridte monstertrappa over jernbanen komme til å ruve midt på Osebakken i Porsgrunn. 

Varden