Haverikommissionen om Malmbanan: Stora snömängder möjlig orsak till urspårningen

Haverikommissionen tror sig ha hittat startpunkten för den nya tågurspårningen vid Vassijaure. Nu finns också en möjlig orsak – de stora snömängderna som låg på spåret. 

svt.se