Vi må tenke nytt om togtilbudet på Østlandet

Sammenslåingen av Flytoget og Vy betyr at reisende på hele det sentrale østlandsområdet vil få et bedre totaltilbud. 

Dagsavisen