Ruter overkjører politikerne

Ruter har 15.11.2023 på bestilling fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune laget en rapport om muligheten for videreføring av Bekkestuatrikken. 

Akersposten