Nå er tiden inne for å levere på jernbane i Trøndelag, gode statsråd

Etter møte med statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Kalsås (Ap) og Jernbanedirektøren i politisk styringsgruppe for miljøpakken, er jeg bekymret for at to tog i timen igjen blir forsinket. 

Trønderdebatt