Inställda tåg efter stor konkurs

Konkursen i logistikföretaget First Row har medfört att många tåg ställts in den senaste månaden och flera tågtrafikbolag har förlorat miljonbelopp. 

jarnvagar.nu