Ser du forskjellen – på størrelse med en femroms leilighet skal denne endre hverdagen for reisende på Oslo S

Snart blir det synlig endring på Oslo S for alle som ferdes på sentralstasjonen. 

Vårt Oslo