Jernbane i nord kan bygges uten en eneste sørnorsk skattekrone

Mens Jernbanedirektoratet i tett kontakt med Samferdselsdepartementet tidlig i september planla skrinleggingen av Nord-Norgebanen, var ledende fagpersonell fra det samme JBD og Bane Nor på besøk i Danmark. 

Nordnorsk Debatt