81 lastebilar skal frakte megakran hit

Heile 81 lastebilar må til for å frakte krana frå Danmark og opp til Randklev bru i Ringebu, for å syte for at Dovrebanen blir ei heil strekning att. 

fjuken.no