Klage fra CargoNet tas ikke til følge av SJT

Klagen gjaldt Bane NOR SFs beslutning om refordeling av ledig infrastrukturkapasitet etter Green Cargo AS. 

Statens Jernbanetilsyn