240 klager på kollektivtilbudet: – Sender ikke min mor på den trikken

Hvis det ikke snart skjer en endring, frykter Jan Christensen (46) at liv kan gå tapt. Han mener én enkel endring ville omgjort situasjonen - fra livsfarlig til trygg. 

Avisa Oslo