Grunneiere og Bane Nor møtes i retten etter flere år med konflikt

Bane Nor og grunneierne langs Sørlandsbanen møtes mandag i retten for å få avklart hvem som er ansvarlig for gjerder langs togstrekningen.

bygg.no