Lång natts färd mot dag

Klockan 09.07, sju minuter sent, anländer tåg 3900 till Storlien efter en lång natts färd mot dag. Resan från Stockholm har tagit drygt tio timmar men färden började i Malmö nästan 17 timmar tidigare.

Järnvagar.nu