Signalmontørene ber departementet om hjelp. Frykter for sikkerheten

Ingen vil ta ansvaret for tilsyn og godkjenning av signalmontørene på jernbanen. De tillitsvalgte mener det går ut over sikkerheten. 

NJF magasinet