Saksøker Bane Nor etter støyplager på Ullern

Jarle Andhøy ber om bedre støyskjerm på vegne av en nabolagsgruppe på Ullern, og om flere hundre tusen kroner i erstatning. 

Avisa Oslo