Ski stasjon stod ferdig i august. Nå har deler av den smuldret opp

De gule sperrelinjene på Ski stasjon smuldrer opp, dette er grunnen. 

Østlandets Blad