Riksantikvaren minner Bane Nor om ansvaret for Flekkefjordbanen

Flekkefjordbanen AS og Flekkefjordbanens Venner har forsøkt å få klarlagt ansvarsfordelingen for å ta vare på Flekkefjordbanen. Nå har de fått svar fra Riksantikvaren. 

Avisen Agder