Et lokaltogtilbud vil kreve 35-40 millioner kroner i årlige tilskudd

Det er fortsatt mulig å få til et lokaltogtilbud mellom Drammen og Vikersund før Ringeriksbanen åpner. Vy tog AS sier at de kan ha et slikt tog på plass om 3-4 år. 

Bygdeposten