Å ta toget Bergen–Oslo er blitt en øvelse for idealister

Hva vil politikerne gjøre med at det suverent beste klimaalternativet er i ferd med å prise seg ut av reisemarkedet. 

Bergensavisen