Gjennomslag i den nye T-banetunnelen på Østensjøbanen

Mandag 8. august gjennomførte Sporveien siste sprengning i den 400 meter lange Hellerudtunnelen. 60 000 passasjerer kan få kortere reisetid på T-banens linjer 2 og 3 når den nye tunnelen tas i bruk neste høst. 

Sporveien