Brann i jernbanebru på Eina – Gjøvikbanen stengt

Like etter klokka fem begynte det å brenne i jernbanesvillene på brua som går over utløpet fra Skjellbreia til Einafjorden. Brua ligger like sør for Eina sentrum. 

Hadeland