Revidert nasjonalbudsjett – ingen endring for jernbanen

Torsdag 12. mai ble regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Forslaget innebærer ingen endringer for jernbanen. 

Bane NOR