Norconsult skal prosjektere for Bybanen i Bergen

Norconsult og Bybanen Utbygging har signert en rammeavtale som gjelder prosjekteringsoppdrag utenom hovedprosjekteringen av byggetrinn fem til Åsane, samt enkeltoppdrag for grunnundersøkelser. 

bygg.no