Kollektivtrafikken i Oslo kan stå overfor drastisk kutt

Det er for få som reiser kollektivt i Oslo til at rutetilbudet kan opprettholdes. De kollektivreisende er ikke kommet tilbake etter koronatiden. 

bygg.no