Stor giv på Krøderbanen - damptog på skinnene i sommer

Henrik B. Backer er ny driftsbestyrer i tillegg til å være leder for de frivillige på Krøderbanen. Han ser lysere på driften på museumsjernbanen enn på lenge.

Bygdeposten