Velg raskeste spor til Sørlandet

Togtilbudet mellom det sentrale Østlandet og Agder og Rogaland vil raskt bli mer attraktivt hvis sammenkoplingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen via Grenlandsbanen forseres. Reisetiden kuttes med nærmere én time.

Transportøkonomisk Institutt