Utsatt åpning av Østfoldbanen

Østfoldbanen gjennom Ski stasjon åpner dessverre ikke for togtrafikk som planlagt mandag 10. august.

Bane NOR