Plattformtiltak på Trønderbanen

Som del av en betydelig modernisering av Trønderbanen kommende tiår, må også mange av dagens plattformer oppgraderes.

Bane NOR