Mener endringer kan være ulovlige

Torgeir Neset har i en e-post til kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen, krevd at det opprettes en ulovlighetskontroll av påståtte ulovlige byggetiltak på vernede Blakstad Stasjon.

Frolendingen