Bane NOR og JV Skanska Strabag enige om nye Ulriken tunnel

Bane NOR og JV Skanska Strabag er i mål med sluttoppgjøret i kontrakten på nye Ulriken tunnel i Bergen. Kontrakten omfattet grunn-, betong- og bergarbeider, herunder tunnelboring.

NTB