Internasjonale eksperter skal vurdere om Bybanen foran Bryggen kan ødelegge verdensarven

Unescos verdensarvkomite ber internasjonale eksperter vurdere hva bybanetraseen kan bety for verdensarvstatusen på Bryggen.

NRK Hordaland