Valdresbanen og andre nedlagte jernbaner

Nå før valget har det vært høytid for å skrive side opp og side ned i avisene. Noe av det mest idiotiske, er ønsket om at Valdresbanen skal komme til nytte igjen.

Oppland Arbeiderblad