Jernbanereformen: Regjeringen framskynder togkonkurranse på Østlandet

Regjeringen legger allerede nå ut store deler av togtrafikken på østlandsområdet på anbud.

NJF Magasinet