Sentral lokalisering av stasjoner styrker jernbanens konkurransekraft

Sentral lokalisering av stasjoner i InterCity-området vil styrke jernbanens konkurransekraft versus privatbilen. 

Transportøkonomiskinstitutt