Avtjerna kan bli spennende testområde for nye transportløsninger

- Dersom Avtjerna i fremtiden utvikles som boligområde, kan det være et spennende sted for utvikling av fremtidsrettede kollektivløsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

bygg.no