Forebyggende arbeid på Kongsvingerbanen

Jernbaneverket sjekker spor, kjørestrøm og signalanlegg. 

Glåmdalen