Prisen for å gjenåpne Jomfrubråten øker fra 22 til 37–38 millioner

Prisen for å gjenåpne Oslos minst brukte trikkeholdeplass øker med over 50 prosent. 

Aftenposten