Velkommen til NJK lokalavdeling Bergen

1991 BRG MJmessen2008 27    1985 BRG MJmessen2008 15

Lokalavdeling Bergen ble stiftet 10. februar 1971.

Lokalavdelingen Bergen har klubblokaler på Dokken Skur 24 hvor vi driver med modelljernbane-aktiviteter og arrangerer møter for medlemmene og interesserte i Hordaland.  Ukentlige møter (Hver onsdag fra kl. 19:00)

En del av medlemmene er også aktive i aktivitetsgruppen Gamle Vossebanen. Avdelingen har 207 medlemmer.