Årsmøte i NJK Gamle Vossebanen

Kategori
Gamle Vossebanen
Dato
torsdag, 24. februar 2022 19:00
Møtested
Arna gamle stasjon

Dagsorden
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Årsberetning 2021.
5. Regnskap 2021.
6. Valg av driftsutvalg, revisor og representantskapsmedlemmer.
7. Valg av valgkomite.
8. Avslutning.
Etter årsmøtet vil det bli informasjon om årets sesong - så langt den er kjent.

Stemmerett på årsmøtet i NJK Gamle Vossebanen har alle medlemmer i NJK, som i tillegg
har gjort en stor eller liten innsats for GVB i 2021 - enten praktisk eller administrativt.

Forbehold om endring til Zoom nettmøte, dersom smittesituasjonen krever det.

 
 

Datoer

  • torsdag, 24. februar 2022 19:00