Norsk Jernbaneklubb arbeider aktivt for bevaring og drift av museumsjernbaner, samt bevaringsverdig, normalsporet jernbanemateriell. Foreningen utgir jernbanetidsskriftet "På Sporet" og en rekke publikasjoner om norsk jernbanehistorie. NJK organiserer møter og utflukter for medlemmene. Medlemskap er åpent for alle interesserte.

Norsk Jernbaneklubb ble stiftet 22. mai 1969. I dag lyder formålsparagrafen slik:

  • være et arbeidsfellesskap og møtested for alle landets jernbaneinteresserte
  • utbre interesse for nåtidig og historisk jernbane og jernbanedrift
  • arbeide for at jernbanehistoriske kulturminner blir tatt vare på og om mulig holdt i drift
  • samarbeide med andre som har beslektede interesser.

Foreningen arbeider aktivt for bevaring og drift av museumsjernbanen Krøderbanen i Buskerud, og kjører veterantog for publikum både på denne banen og på Gamle Vossebanen i Bergen. NJK søker å bevare de fredede og øvrige verneverdige hus og anlegg som hører til disse banene. Spørsmål om medlemskap m.m. rettes alltid til foreningens generelle adresse. Meldinger om adresseforandringer sendes også til klubbens generelle adresse.