I Norsk Jernbaneklubb arbeides for tiden med to separate vognhallprosjekter. Det ene er en fortsettelse av vognhallene som allerede er oppført på Kløftefoss, det andre er et prosjekt på Gamle Vossebanen.

Begge museumsbanene har en rekke lokomotiver og vogner som trenger tak over hodet. Om du er interessert i bidra på enten den ene eller andre måten, kan disse personene kontaktes for mer informasjon:


Vognhall Kløftefoss:  Olaf Bjerknes.
Vognhall Seimsmark:  Steinar Tesdal.