Velkommen til NJK Reiser!

NJK Reiser er en aktivitetsavdeling som arrangerer og koordinerer turer i regi av klubben.

Jubileumstoget Hjerkinn september 2021Dovrebanens jubileumstog på Hjerkinn 19. september 2021. Foto: Åge Lybekbråten


Turer planlagt videre i 2022

Den annonserte turen på Solørbanen i slutten av juni må beklageligvis utsettes til etter sommeren.
Årsaken ligger utenfor NJK Reisers kontroll, det er materiellet (både lok og vogner) som mangler revisjon/godkjennelse i henhold til de nyeste bestemmelsene. Det er godt håp om at dette vil bedre seg i løpet av sommeren, slik at vi kan komme sterkere tilbake med turer til høsten.

• Lørdag 27. august: Krøderbanen 150 år
Jubileumstur Nordmarka Rundt Oslo-Roa-Hønefoss-Vikersund-Drammen-Oslo, med avstikker Vikersund-Krøderen og tilbake. Damplok på Krøderbanen og jubileumsarrangement på Krøderen stasjon.

Høsten 2022: Solørbanen Rundt
Oslo-Kongsvinger-Elverum-Hamar-Oslo, med damplok Kongsvinger-Elverum-Hamar.

Vi planlegger også turer med Jernbanemuseets stålvogntog i samarbeid med Jernbanemuseets venner, nærmere informasjon kommer.

Med forbehold om endringer. Informasjon om billettkjøp og øvrige detaljer vil bli annonsert i god tid. Merk at forhåndsbestilling av plasser ikke vil være mulig.

Les om våre tidligere arrangementer her.

Oppdatert 15.05.2022