Etter 30 år i lokstallen på Ski måtte vi dessverre fraflytte lokalene.

Vi har nå midlertidig tilhold på Kløftefoss ved Krøderbanen, mens vi fremdeles jobber med å skaffe nye lokaler i nærområdet til Ski.

Hovedaktiviteten vår er arbeid med restaureringen av boggipersonvogn Co195, hvor hovedfokus har vært innvendig (tak og vegger), og rekonstruksjonen av seter med tilhørende hattehyller.

Det er også noen museale godsvogner som har fått stell og pleie, i form av ny takpapp og maling.

Nye mannskaper som ønsker å hjelpe til er hjertelig velkomne!  Kontakt Per Kjeldaas på telefon 472 34 031.

 Arbeid i vogn Co 195. Foto: Henrik B. BackerArbeid i vogn Co 195. Foto: Henrik B. Backer.