Norsk Jernbaneklubb har i flere år hatt ønske om å utgi en årbokserie som kan omtale hendelser knyttet til skinnegående trafikk i Norge. I en slik sammenheng var det også naturlig å omtale museumsbanene. Det var i første rekke danskenes På sporet af …. – årbog om danske jernbaner som var inspirasjonskilden.

Men mens den danske årboken i all hovedsak er en bildebok med forholdsvis omfattende bildetekster, har man i den norske versjonen valgt å legge større vekt på redaksjonelt stoff og større artikler om aktuelle temaer.  Bøkene er inndelt i seks kapitler; Jubileer og runde tall, Infrastruktur og jernbanepolitikk, Operatører, Trafikkåret, Forstadsbaner og Museumsbaner/museer.  Utgangspunktet var at bøkene, i likhet med sin danske inspirasjonskilde, skulle ha 96 sider pluss omslag.  Den første boken holdt det målet.  Men til 2011-utgaven måtte sidetallet økes til 112 sider pluss omslag.  Da 2012-utgaven var under arbeid, ble det klart at stofftilgangen var så stor at det var ønskelig med ytterligere økning av sidetallet.  Det ble derfor bestemt at Skinnelangs fra og med 2012-utgaven skal ha 144 sider pluss omslag.

Også på innbinding skiller Skinnelangs seg fra På sporet af …. – årbog om danske jernbaner.  Mens den danske årboken har softcover med limfrest rygg (som en pocketbok), har den norske stivbind og trådheftet rygg.  Den valgte innbindingen for de norske årbøkene gjør at bøkene holder seg godt selv når de leses igjen og igjen.  Og det gjør man, for de er uvurderlige når det er snakk om å friske opp hukommelsen.

Sommeren 2012 utkom første bind i NJKs nye serie jernbaneårbøker med tittelen Skinnelangs. Bokredaksjonen tok inn et etterslep ved å starte med jernbaneåret 2010. Til jul i 2012 kom bind 2, Skinnelangs 2011. Sommeren 2013 ble Skinnelangs 2012 utgitt, Skinnelangs 2013 utkom på sensommeren 2014.  Av ulike årsaker kom Skinnelangs 2014 først i slutten av november 2015Skinnelangs 2015 utkom i begynnelsen av november 2016.

 

 Skinnelangs 2010 var første utgave i Norsk Jernbaneklubbs årbokserie.  Forsidebildet viser Nordlandsbanens nordgående dagtog på vei langs elva Sanddøla sør for Formofoss, fotograf er Helge Sunde.