Reisevilkår

For turer med forhåndspåmelding

Påmelding betraktes som bindende, dog ikke ved større endringer i pris. Ved avbestilling innen 4 uker før avreisedato refunderes innbetalt beløp minus et administrasjonsgebyr. Ved avbestilling fra 2  til 4 uker før avreisedato beholder vi normalt 50 % av reisens pris. Ved avbestilling senere enn 2 uker før avreisedato, eller ved utelatt frammøte gis normalt ingen refusjon. Ved delvis avbestilling vil tilsvarende regler gjelde. Disse reglene kan avvikes i spesielle tilfeller som sykdom o.l.

Depositum og sluttbetaling må betales innen fristene, ellers kan deltakeren bli strøket. Faktura (giroblankett) sendes normalt ikke ut, men kan bestilles mot gebyr.

For turer med overnatting

Personer under 18 år må være i følge med foresatte.

Generelt for alle turer

NJK Reiser forbeholder seg rett til å endre i programmet, samt retten til å avlyse en tur helt pga. for liten påmelding, eller andre faktorer utenfor vår kontroll.