Om NJK Reiser

NJK Reiser er en aktivitetsavdeling som arrangerer og koordinerer turer i regi av klubben. Vi tar oss av alle aspekter ved en tur, fra planlegging til utførelse. Turene kan være av forskjellig karakter, alt fra dagsturer til lengre turer med overnatting, og er primært beregnet for NJKs medlemmer, men kan også være åpne for allmennheten. Vi benytter i størst mulig utstrekning NJKs eget jernbanemateriell.