Styret i lokalavdelingen etter årsmøtet 28. februar 2018

Leder: Hans Morten Tamnes (Gjenvalg, 2 år)

Sekretær: Torstein Sunde (Ikke på valg, 2 år fra 2017)

Kasserer: Johan Svorstøl (Gjenvalg, 2 år)

Styremedlem: Edvin Hultberg (Ny, 1 år)

Styremedlem: Terje Haakonsen (Ny, 2 år)

 

Varamedlem: Sven Marius Gjeruldsen (Gjenvalg, 1 år)

Varamedlem: Vidar Lund Iversen (Gjenvalg, 1 år)

Varamedlem: Morten Nordhagen (Gjenvalg, 1 år)

 

Øvrige verv valgt av årsmøtet

Valgkomité

Øivind Andreassen (Gjenvalg, 2 år)

Gunnar Hagelund (Ikke på valg, 2 år fra 2017)

 

Revisor

Anders Harang (Ikke på valg, 2 år fra 2017)

Torstein Reiersen (Gjenvalg, 2 år)

 

Norsk Jernbaneklubb - Representantskapet

Representant: Hans Morten Tamnes

Vararepresentant: Styret fikk fullmakt til selv å utpeke denne

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse (medlemslokale)

Råstad stasjon

Råstadveien 204

3239  SANDEFJORD

 

Postadresse

Norsk Jernbaneklubb lokalavdeling Vestfold

Postboks 32

3246 SANDEFJORD

 

E-post: vestfold @ njk.no

(Fjern tomt anslag før og etter @.)